Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Zgadzam się

Platinum Fitness Club

Siłownia Platinum Residence

znajduje się na antresoli wieży B (1 piętro, winda D).
Sala treningowa jest wyposażona w nowoczesny sprzęt firmy Prekor i zawiera m.in.:

  • eliptyki
  • rowerki
  • bieżnie
  • maszyny siłowe

Siłownia dostępna jest bez dodatkowych opłat dla Gości Platinum Residence. Wejście umożliwia karta-klucz kodowana na życzenie Gościa podczas zameldowania. 
Siłownia czynna jest codziennie w godzinach 7:00 - 21:00.

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI PLATINUM RESIDENCE

Niniejszy Regulamin siłowni prowadzonej przez Platinum Residence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 61/B Antresola, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000316110, NIP: 527-262-11-09, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (zwaną dalej „Rezydencją") stanowi, co następuje:
 
I.  ZASADY OGÓLNE:
1. Godziny otwarcia siłowni są wywieszone na drzwiach siłowni. Rezydencja zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby.
2. Goście zobowiązani są ukończyć trening i opuścić siłownię najpóźniej w godzinie zamknięcia.
3. Rezydencja prowadzi siłownię wyłącznie dla osób będących Gośćmi Rezydencji.
4. Gościem jest osoba, która zawarła umowę podnajmu apartamentu z Rezydencją.
5. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad obowiązujących w siłowni oraz poleceń personelu Rezydencji.
6. Z siłowni mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Na terenie siłowni zabrania się przebywania osobom poniżej 18 roku życia.
7. Gość może korzystać z siłowni od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 12:00 w dniu wyjazdu.
8. Podczas procedury meldunkowej każdy Gość otrzymuje kartę-klucz do apartamentu, która na wyraźne życzenie Gościa zostanie zakodowana również jako karta-klucz do siłowni. Karta jest przypisana do Gościa podczas jego pobytu w Rezydencji i nie może być udostępniana osobom niezameldowanym w Rezydencji.
9. Zabrania się przebywania na terenie siłowni osobom niezameldowanym w Platinum Residence.
10. Rezydencja jest uprawniona do zablokowania dostępu Gościowi do siłowni w przypadku, gdy Gość zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny niedopuszczalny sposób, narusza postanowienia Regulaminu oraz nie stosuje się do poleceń pracowników Rezydencji.
11. Rezydencja zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia Gościa do siłowni, bez podania przyczyn.
12. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren siłowni.
13. Zabronione jest wchodzenie na teren siłowni osobom będącym pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź substancji psychotropowych.
14. Podpisując kartę meldunkową Gość potwierdza znajomość Regulaminu siłowni, akceptuje jego warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
15. Siłownia jest monitorowana przy pomocy sieci kamer przemysłowych.
16. Rezydencja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w następujących przypadkach:
a. zmiana w warunkach współpracy z właścicielami lub wynajmującymi lokal, w których prowadzona jest siłownia;
b. w przypadku globalnej zmiany polityki biznesowej przez grupę kapitałową w skład której wchodzi Rezydencja;
c. w przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na świadczenie przez Rezydencję usług siłowni;
d. w przypadku konieczności zmiany zasad uprawiania sportu lub zasad zachowania w siłowni w celu zapewnienia poprawy warunków uprawniania sportu i bezpieczeństwa Gości.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego.
18. Zmiany w danych rejestracyjnych i adresowych Rezydencji nie wpływają na ważność niniejszego Regulaminu.
19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r.
 
II. OPŁATY
Goście Platinum Residence są zwolnieni z opłat.
 
III. ZASADY UPRAWIANIA SPORTU:
1. Goście uprawiają sport oraz korzystają z wyposażenia i urządzeń siłowni wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Rezydencja nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Gości.
2. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń w siłowni osobom, które mają problemy ze zdrowiem lub przyjmującym lekarstwa, wpływające na ich zdolności fizyczne lub psychiczne.
3. Goście nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w siłowni.
4. Rezydencja zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia siłowni (np. Cardio), mając na względzie potrzeby innych Gości.
5. Goście są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń siłowni w czystości.
6. Podczas uprawniania sportu, Goście zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu oraz dyspozycji wydawanych przez personel Rezydencji.
7. W przypadku stwierdzenia usterek sprzętu należy natychmiast powiadomić pracowników recepcji Rezydencji.
8. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy Gościa, odpowiada Gość.
9. Goście są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł:
a. używać dezodorantów;
b. odkładać sprzęt na miejsce;
c. dezynfekować sprzęt po zakończonych ćwiczeniach preparatami udostępnionymi w siłowni;
d. nie golić się w toalecie.
 
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Rezydencji za szkody na osobie. Rezydencja nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych. Goście zobowiązani są do wykonywania ćwiczeń bezpiecznie tzn. ćwiczeń z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
2. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Rezydencji za szkody na mieniu wniesionym do siłowni przez Gości.
3. Odpowiedzialność Rezydencji za szkodę na mieniu wniesionym na teren siłowni jest wyłączona w sytuacji, gdy Gość narusza postanowienia Punktu V.5 poniżej.
 
V. ZASADY ZACHOWANIA W SIŁOWNI:
1. Goście zobowiązani są do zachowywania się w siłowni, tak, aby nie przeszkadzać innym Gościom. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.
2. Goście w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych są obowiązani do noszenia odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
3. Palenie jest zabronione na terenie całego obiektu.
4. Prowadzenie rozmów telefonicznych jest zabronione.
5. Goście zobowiązani są do pozostawienia wszelkich wartościowych przedmiotów (pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera etc.) w sejfie dostępnym w apartamencie.
6. Zabrania się spożywania posiłków na terenie siłowni.
 
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie niezgodnie z licencją Windu jest zabronione.
Projekt i wykonanie: JCD.pl | Na silniku: windu.org